Đăng nhập

Tin tức

Hướng dẫn thuyên chuyển, điều động và tiếp nhận hồ sơ.

Hướng dẫn báo cáo số lượng, chất lượng.

Hướng dẫn tìm kiếm nâng cao.

Hướng dẫn kiểm tra nhập dữ liệu.

- Hướng dẫn rà soát và sửa lỗi hồ sơ: <Bấm vào để xem>

========================================================

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM:

- Hướng dẫn quản lý hồ sơ

- Xử lý nghiệp vụ (nâng lương, điều động, nghỉ hưu...)

- Tìm kiếm hồ sơ

- Báo cáo thống kê

Mẫu phiếu điền thông tin hồ sơ CBCCVC

 

SLIDE giới thiệu Phần mềm Quản lý hồ sơ CBCCVC tỉnh Quảng Ngãi: <Bấm vào để xem>


THÔNG TIN HỖ TRỢ:

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi:
- Anh Bình: 0255.3713.658 - Email:  ngoquangbinh1992@gmail.com hoặc nqbinh-snv@quangngai.gov.vn

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng:
- Anh Huệ: 0236.3706.789  - Email: huenn1@danang.gov.vn


Đ
ể hỗ trợ kỹ thuật từ xa, anh chị tải và cài đặt phần mềm Ultraview tại đường dẫn sau. Sau khi tải về, chạy phần mềm, đọc cho bộ phận kỹ thuật ID và Password trên phần mềm để được hỗ trợ.

./.