Đăng nhập

Vui lòng nhập địa chỉ email cho tài khoản của bạn. Một mã xác minh sẽ được gửi đến cho bạn. Một khi bạn đã nhận được mã xác minh, bạn sẽ có thể chọn một mật khẩu mới cho tài khoản của bạn.

Tin tức

 

 

Danh sách tài khoản: Xem tại đây

- CÁC LỖI THƯỜNG GẶP CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ: <Tải về>

- HƯỚNG DẪN RÀ SOÁT HỒ SƠ VÀ SỬA LỖI: <Bấm vào để xem>

========================================================

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM:

- Hướng dẫn quản lý hồ sơ

- Xử lý nghiệp vụ (nâng lương, điều động, nghỉ hưu...)

- Tìm kiếm hồ sơ

- Báo cáo thống kê

Mẫu phiếu điền thông tin hồ sơ CBCCVC

 

SLIDE giới thiệu Phần mềm Quản lý hồ sơ CBCCVC tỉnh Quảng Ngãi: <Bấm vào để xem>


THÔNG TIN HỖ TRỢ:

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi:
-
Anh Bình: 0255.3822.865 - Email: nqbinh-snv@quangngai.gov.vn

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng:
-
Anh Huệ: 0236.3706.789  - Email: huenn1@danang.gov.vn


Đ
ể hỗ trợ kỹ thuật từ xa, anh chị tải phần mềm Ultraview tại đường dẫn sau. Sau khi tải về, chạy phần mềm, đọc cho bộ phận kỹ thuật ID và Password trên phần mềm để được hỗ trợ.

./.